Twój koszyk jest pusty
A A A

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Importer Przypraw i Curry z Indii - GlobNet


1.Podstawowe informacje dotyczące korzystania ze sklepu internetowego Sklepu Importer Przypraw i Curry z Indii - GlobNet

§1
1.Sklep internetowy firmy P.H.U. GLOB NET (zwanej dalej: GlobNet) znajdujący się pod adresem www.przyprawyindyjskie.eu umożliwia dokonywanie zakupów online, w zakresie towarów pozostających w aktualnej ofercie sklepu.
2.Korzystanie ze sklepu internetowego Glob Net odbywa się poprzez stronę internetową www.przyprawyindyjskie.eu (zwaną dalej „Sklepem”). Aby skorzystać z możliwości zakupu towarów oferowanych w Sklepie, wymagane jest posiadanie poczty elektronicznej e-mail umożliwiającej odbiór wiadomości o wielkości co najmniej 100 kb.
3.Sklep prowadzony jest przez firmę:

P.H.U GLOB NET
Pierzchno 56 D
42-130 Wręczyca Wielka

NIP 949-005-21-89

tel. 34 344 65 81

tel kom. 883 566 681

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


§2
1.Założenie konta w Sklepie, dokonane za pośrednictwem wskazanej powyżej strony internetowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
2.Korzystanie ze Sklepu wymaga założenia konta poprzez zakładkę „Logowanie/rejestracja”. Rejestracja polega na założeniu konta poprzez podanie m.in. loginu oraz hasła użytkownika, a także wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w którym należy podać następujące dane: Imię i Nazwisko, Telefon i email, Dane adresowe.
3.Procedura rejestracji jest wymagana tylko przy pierwszym logowaniu i w przypadku prawidłowo dokonanej rejestracji. Przy kolejnych zakupach należy posługiwać się loginem w postaci zarejestrowanego adresu e-mail oraz hasłem użytkownika, które umożliwiają zalogowanie się na stronie, wybór towarów oraz ich zakup. Podanie przez zarejestrowanego użytkownika danych identyfikacyjnych, podczas rejestracji jest wymagane do założenia konta w Sklepie oraz do wiążącego złożenia zamówienia. Klientom Sklepu, którzy posiadają konto w Sklepie przysługuje prawo modyfikacji powyższych danych, w tym do poprawiania ich oraz usunięcia w każdym czasie. Sklep zastrzega sobie jednak, że w przypadku usunięcia danych niezbędnych do złożenia zamówienia, jego złożenie poprzez Sklep będzie dla użytkownika zablokowane.
4.Dane identyfikujące użytkowników Sklepu, w szczególności w zakresie osób fizycznych, są przechowywane przez P.H.U GLOB NET z warunkami wynikającymi z przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004, Nr 100, poz. 1024).
5.Dane osobowe udostępnione przez użytkowników Sklepu są wykorzystywane oraz przetwarzane jedynie w celu związanym z realizacją zamówienia oraz nie są udostępniane przez P.H.U GLOB NET innym podmiotom.
6.Zakres produktów oferowanych przez P.H.U GLOB NET w sprzedaży online obejmuje w szczególności przyprawy jednorodne i curry importowane z Indii, a również naczynia kuchenne i stołowe ze stali nierdzewnej.
2. Procedura składania i realizacji zamówień


§3
1.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień następuje w dni robocze. W przypadku okresowego wyłączenia Sklepu na czas potrzebny do dokonania jego naprawy lub aktualizacji, użytkownicy o takiej przerwie w dostępie zostaną poinformowani poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie Sklepu.
2.W celu złożenia zamówienia w Sklepie po zalogowaniu się, należy dokonać wyboru towarów oraz ich ilości. Następnie należy wybrać formę płatności oraz sposób dostawy spośród podanych w kolejnych pozycjach formularza zamówienia. Aby zakończyć procedurę składania zamówienia należy wysłać wybrane zamówienie klikając w odpowiednią ikonę w ramach formularza zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji pojawią się w „koszyku” oraz w zakładce umożliwiającej użytkownikowi śledzenie statusu danego zamówienia.
3.Możliwe jest wprowadzenie zmian w zamówieniu lub całkowite jego wycofanie aż do momentu kiedy status zamówienia zostanie zmieniony na „przyjęte do realizacji” W przypadku osiągnięcia tego statusu przez dane zamówienie, użytkownik powinien indywidualnie skontaktować się z P.H.U GLOB NET za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem: +48 34 344 65 81 celem potwierdzenia możliwości odwołania realizacji zamówienia.
4.Przyjęcie zamówień do realizacji następuje: w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu się zapłaty za towar na podanym rachunku bankowym Sklepu (status płatności będzie widoczny w ramach konta użytkownika); w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu przez Sklep zamówienia poprawnie złożonego przez klienta w ramach Sklepu.
5.Każde przyjęcie zamówienia zostanie potwierdzone za pomocą e-maila zwrotnego wysłanego do klienta po sprawdzeniu dostępności zamówionego towaru.
6.W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację zamówienia, w szczególności w przypadku niedostępności towaru w magazynie, Sklep zastrzega sobie prawo do powstrzymania się od realizacji zamówienia oraz zobowiązuje się do kontaktu z użytkownikiem w celu ustalenia sposobu oraz terminu realizacji zamówienia.
7.Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, jeśli klient podał nieprawdziwe, niepełne lub błędne dane oraz w przypadku braku możliwości kontaktu z klientem w sprawie realizacji zamówienia.
8.Ceny towarów dostępnych w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto.
9.Klient krajowy może wybrać jedną z następujących form płatności:
Płatność przelewem na konto bankowe (w formie przedpłaty 100%);
Płatność gotówką przy odbiorze (pobierana przez kuriera);
Płatność gotówką przy odbiorze osobistym z magazynu


§4 Magazyn
1.Magazyn główny P.H.U GLOB NET znajduje się pod następującym adresem:
Magazyn Główny:
Pierzchno 56 D
42-130 Wręczyca Wielka
tel. 34 344 65 81


§5 Składanie Zamówień
1.Za złożone zamówienie klient krajowy otrzyma dowód zakupu lub po uprzedniej prośbie fakturę VAT.
3. Warunki dostawy zamówień
1.W przypadku zamówień opakowań detalicznych o wartości nie przekraczającej 350 (trzysta pięćdziesiąt) złotych brutto koszty dostawy pokrywa klient. Przy zamówieniach o wartości powyżej 350 (trzysta pięćdziesiąt) złotych brutto, koszt dostawy na terenie Polski pokrywa Sklep.
2.W przypadku zamówień opakowań cateringowych i hurtowych o wartości nie przekraczającej 500 (pięćset) złotych netto koszty dostawy pokrywa klient. Przy zamówieniach opakowań cateringowych i hurtowych o wartości powyżej 500 (pięćset) złotych netto, koszty dostawy na terenie Polski pokrywa Sklep.
3.Klient może skorzystać z następujących form odbioru zamówionego towaru:
odbiór osobisty;
przesyłka pocztowa lub kurierska.
4. Klient ma prawo wyboru co do przesyłki podanej na stronie Sklepu.

§6 Zwrot Towaru
1.Podstawą wymiany lub zwrotu towaru jest dokument zakupu lub faktura.
2.W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakupu klient ma prawo do zwrotu towaru lub wymiany.
3.Wymianie i zwrotom podlega tylko towar pełnowartościowy, nie otwarty.
4.Zwrot gotówki zostanie przesłany na konto bankowe Kupującego.
5.Przesyłka towaru zwracanego jest na koszt Kupującego.
6.W przypadku wymiany produktu Klient pokrywa koszty wysyłki wymienianego produktu.
7.Zwrotowi nie podlega koszt dostawy, a także koszt odesłania zwracanego towaru.

&7 Zasady Gwarancji
1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku w przesyłce oraz niezgodności jakościowej produktu, a także w przypadku opóźnienia przenoszącego 14 dni w dostawie zamówionego towaru, Klient ma prawo złożyć reklamację.
2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej pocztą na adres firmy PHU GLOB NET, poprzez stronę Sklepu lub pocztą e-mail, doręczenie reklamacji powinno nastąpić w terminie 5 (pięciu) dni od odbioru przesyłki.
3. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak niewniesione.
4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O całkowitym lub częściowym uznaniu lub odrzuceniu reklamacji PHU GLOB NET informuje klienta w formie pisemnej w terminie określonym w zdaniu poprzednim.
5. W przypadku uznania reklamacji ilościowej, zostanie dosłany brakujący produkt do Klienta na koszt Sklepu.
6. W przypadku uznania reklamacji jakościowej, zostanie dosłany produkt wolny od wad do Klienta na koszt Sklepu.
7. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie, zastosowanie ma Kodeks Cywilny oraz Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002

§8 Postanowienia końcowe
1.Niniejszy regulamin nie narusza postanowień Ustawy z 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 2001.63.638) oraz Ustawy z 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002.144.1204).
2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
3.Wszelkie materiały zamieszczone na stronie Sklepu, ich wykorzystywanie i rozpowszechnianie bez zgody P.H.U GLOB NET jest zabronione.
4.Niniejszy Regulamin może być zmieniany przez P.H.U GLOB NET w każdym czasie.
5.Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszego regulaminu rozpatrywane będą przez sądy powszechne właściwe według miejsca siedziby P.H.U GLOB NET.


Regulamin 0 out of 5 based on 0 ratings.